Δραστηριότητα Δενδροφύτευσης για την Προώθηση της Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας

Στο πνεύμα της δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης και στο πλαίσιο των προσπάθειών της εταιρείας να ενθαρρυνθεί η προστασία του περιβάλλοντος και να προωθηθεί η βιωσιμότητα, η Remedica, στην οποία πρόσφατα απονεμήθηκε το βραβείο «Χρυσού Προστάτη του Περιβάλλοντος», διοργάνωσε στις 23 Νοεμβρίου 2019 δραστηριότητα δενδροφύτευσης στο Πάρκο της οδού Γεσθημανής στον Άγιο Αθανάσιο,. Μέσα από τις προσπάθειες των υπαλλήλων της εταιρείας, φυτεύτηκαν περισσότερα από 200 δέντρα, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας πιο πράσινης κοινότητας και κάνοντας την περιοχή πιο όμορφη. Η περιβαλλοντική ευθύνη κατέχει κομβικό ρόλο στις δραστηριότητες της εταιρείας και γι’ αυτόν το λόγο η Remedica λαμβάνει τακτικά πρωτοβουλίες με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Για πολλά χρόνια, άλλωστε, σημαντική αποστολή της εταιρείας ήταν η προαγωγή της ανάπτυξης της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιείται, η συμβολή στην ευημερία του πληθυσμού και η οικοδόμηση ενός ισχυρού και βιώσιμου μέλλοντος. Η Remedica αντιμετωπίζει τη φύτευση δέντρων ως σύμβολο ελπίδας και συνέχειας της ζωής. Εκτός των άλλων, η δραστηριότητα αυτή εμπνέει τα άτομα να επικεντρωθούν στην προστασία του περιβάλλοντος, συνειδητοποιώντας παράλληλα τη σημασία της διατήρησης των δασών σε παγκόσμια κλίμακα.