Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) της Remedica  βασίζεται στο όραμα και την αποστολή της που επικεντρώνονται στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων ανά το παγκόσμιο μέσω της παροχής ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, σε προσιτές τιμές σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Το περιβάλλον, οι ανθρώπινοι πόροι, η κοινωνία , η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι οι πέντε κεντρικοί πυλώνες από τους οποίους η Remedica συνθέτει το πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθεί στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Aκολουθεί και εφαρμόζει τον κώδικα δεοντολογίας της, ο οποίος βασίζεται στη διαφάνεια και την συνεργασία μεταξύ εργαζόμενων, πελατών, προμηθευτών και των εμπορικών της εταίρων. Η Remedica δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευημερία των εργαζομένων της και ενισχύει την επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσω της προώθησης διαφόρων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Τα πρότυπα ΕΚΕ της Remedica

Η ΕΚΕ της Remedica επεκτείνεται σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της και επικεντρώνεται γύρω από τα εξής:

 • Συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς καθώς και με τα διεθνή πρότυπα απασχόλησης.
 • Διάλογος με τους συμμέτοχους
 • Διασφάλιση διαφάνειας και ακεραιότητας σε όλες της τις δραστηριότητες και εφαρμογή τους στις σχέσεις της με τους συνεργάτες της.
 • Προώθηση του εθελοντισμού των εργαζομένων μέσω του προγράμματος “Εθελοντής Remedica”, η αποστολή του οποίου είναι η διοργάνωση και / ή η συμμετοχή της εταιρείας σε διάφορες εκδηλώσεις με επίκεντρο το περιβάλλον, την υγεία, την εκπαίδευση και την φιλανθρωπία.

Η συμβολή της Remedica στην οικονομία της Κύπρου είναι αδιαμφισβήτητα πολύ σημαντική γι’ αυτό και το κοινωνικό της αποτύπωμα ενσωματώθηκε από νωρίς στο DNA της. Η εταιρεία μέσα από διάφορες πολιτικές και διαδικασίες στοχεύει στην διασφάλιση  της ποιότητας ζωής μέσα από την υγεία και προάγει τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη καθώς και την πλήρη και παραγωγική απασχόληση.

Σήμερα η κοινωνική ευθύνη και προσφορά της εταιρείας είναι συνυφασμένη με την αποστολή της. Επιπλέον, η εταιρεία είναι συνιδρυτής του μη κυβερνητικού, μη-κερδοσκοπικού οργανισμού CSR Cyprus (Κυπριακό Δίκτυο για την εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).

Για τη φιλανθρωπία και τη συνολική συμβολή της στην κοινωνία και ειδικά για την αφοσίωση της στα ζητήματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και γενικότερα για τις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τιμήθηκε με βραβεία όπως «Υγιής χώρος εργασίας» «Ενεργού Πολίτη» «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» «Βραβείο ΕΚΕ» και πολλά άλλα .

Μερικές από τις πρακτικές και τα έργα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Remedica που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη είναι:

 • Δωρεές φαρμάκων (στην Κύπρο και στο εξωτερικό)
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών στις εγκαταστάσεις μας με σκοπό να ενημερωθούν και να ενθαρρυνθούν στο να ακολουθήσουν σπουδές στον τομέα της υγείας
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις από φοιτητές στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας
 • Οικονομική και όχι μόνο στήριξη αρκετών μη κυβερνητικών οργανισμών και άλλων μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων κυρίως που έχουν σχέση με την υγεία
 • Εκπαιδεύσεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
 • Υποτροφία για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση του τμήματος Management Science and Innovation στο Αγγλικό πανεπιστήμιο University College London (UCL)
 • Χρηματοδότηση του ταμείου «“Remedica Open Access Author Fund» που αφορά τη χρηματοδότηση ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων σε περιοδικά και βιβλία ανοικτής πρόσβασης, όπου το περιεχόμενο των άρθρων είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
 • Βραβεύσεις σε αριστούχους φοιτητές
 • Εθελοντισμός εργαζομένων μέσα από την ομάδα «Εθελοντής Remedica»
 • Συνεργασία με διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού
 • Ίσες ευκαιρίες και κοινωνικές παροχές προς τους εργαζόμενους
 • Ετήσια αιμοδοσία, δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες τράπεζας αίματος στην Κύπρο
 • Ανακύκλωση (χαρτιού, μπαταριών, οικιακών αποβλήτων, ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών κ.α.)
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσα από σεμινάρια, συνδρομή σε περιοδικά περιβαλλοντικών θεμάτων, άρθρα στο τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας (Remedica Newsletter) και ενδοεταιρικές εκστρατείες έτσι ώστε να αυξήσουμε το αίσθημα ευθύνης των εργαζομένων μας προς το περιβάλλον
 • Φωτοβολταϊκό σύστημα με ετήσια παραγωγή 239,328KWh και με ετήσια άμεση εξοικονόμηση σε αξία €32,000, σε CO2 208,215 kg και σε αναλογία δέντρων, 315
 • Αξιοποίηση ηλιακής θερμικής ενέργειας. Ετήσια παραγωγή ενέργειας ισοδύναμη με 470,000 KWh. Εξοικονόμηση 48,500 λίτρα πετρελαίου, 130,000 kg CO2 και €65,000, ετησίως
 • Οικονομική στήριξη των κοινωνικών παντοπωλείων της Κύπρου

Νέα ΕΚΕ της Remedica

Διαβάστε τα τελευταία νέα ΕΚΕ της Remedica.