Ενδοεταιρικές ενημερωτικές ημερίδες για το προσωπικό της με θέμα το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ)

Η Remedica διοργάνωσε ενδοεταιρικές ενημερωτικές ημερίδες για το προσωπικό της με θέμα το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) στις εγκαταστάσεις της. Στόχος των ημερίδων ήταν η σωστή και η έγκυρη ενημέρωση του προσωπικού σε ότι αφορά τις πρόνοιες, τους στόχους, και τους σκοπούς του ΓεΣΥ.

Τις ημερίδες πραγματοποίησε ο κ Ανδρέας Βασιλείου, Επικεφαλής του Τμήματος Ασφάλειας Φαρμάκων της Remedica, ο οποίος έλυσε απορίες που έθεσε το προσωπικό της εταιρείας, δίνοντας διευκρινίσεις σχετικά με τις καλύψεις που παρέχει το σχέδιο που θα τεθεί σε εφαρμογή.

Οι ημερίδες ήταν εποικοδομητικές καθώς συζητήθηκαν όλες οι πτυχές του θέματος που αφορούν την λειτουργία του ΓεΣΥ, όπως είναι η εφαρμογή του μονοασφαλιστικού συστήματος υγείας από την 1η Ιουνίου 2019, οι υπηρεσίες που θα παρέχει, ο τρόπος λειτουργείας του συστήματος, και η χρηματοδότηση του.

Αποστολή της Remedica, είναι να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης του κάθε πολίτη και ασθενή σε ποιοτική ιατροφαρμακευτική και άλλη περίθαλψη ανεξαιρέτως κοινωνικού, οικονομικού και άλλου επιπέδου. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα αλληλέγγυο και δίκαιο που να παρέχει στον Κύπριο πολίτη το δικαίωμα της πρόσβασης σε ποιοτική ιατροφαρμακευτική και άλλη περίθαλψη και το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής παροχέα υγείας.