Η Εταιρεία

Remedica - κορυφαία φαρμακευτική βιομηχανία

Το όραμά μας

Ένας υγιέστερος κόσμος μέσω της παροχής ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές.

Η Αποστολή μας

Να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής παρέχοντας, ασφαλή και αποτελεσματικά φαρμακευτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και άλλα προϊόντα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φροντίδας, με άμεσο τρόπο και σε προσιτές τιμές.

Η Remedica εν συντομία

Η Remedica είναι μια κορυφαία φαρμακευτική βιομηχανία με έδρα την Κύπρο και με τα φαρμακευτικά της προϊόντα να διανέμονται σε πέραν των 160+ χωρών παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1980, πέρασε από διάφορα στάδια ανάπτυξης και τώρα ειδικεύεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία υψηλής ποιότητας, ασφαλών και αποτελεσματικών γενόσημων φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση.

Το χαρτοφυλάκιο της αποτελείται από περισσότερα από 350 φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση. Προσφέρει προϊόντα που ανήκουν σε διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες, όπως φάρμακα για τον καρκίνο, αντινεοπλασματικοί και ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, ορμονικά σκευάσματα για συστημική χρήση, φάρμακα παθήσεων κυκλοφορικού συστήματος και άλλα. Τα πιο πάνω είναι διαθέσιμα σε διάφορες φαρμακοτεχνικές μορφές όπως δισκία, κάψουλες, γέλες, κρέμες, αλοιφές, σιρόπια κόνεως, τοπικά αερολύματα και υπόθετα.

Επί του παρόντος, οι εγκαταστάσεις της Remedica στη Λεμεσό περιλαμβάνουν 13 κτίρια συνολικής έκτασης πέραν των 50.000 m2. Από αυτές, πέντε είναι εργοστάσια παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας που αποτελούνται από το κεντρικό εργοστάσιο που προορίζεται για γενικής χρήσης προϊόντα, και τέσσερεις επιπλέον εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή παράγωγων πενικιλίνης, κεφαλοσπορίνων, συγκεκριμένων ορμονών, και αντικαρκινικών προϊόντων. Η Remedica λειτουργεί σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διεθνή κανονιστικά πρότυπα που διέπουν τους κανόνες Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής (cGMP). Έχει ελεγχθεί και έχει εγκριθεί από τις αρχές αρκετών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως της Κύπρου, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δανίας, της Ρωσίας, της Αυστραλίας, της Βραζιλίας , της Ιαπωνίας και πολλών άλλων.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Remedica αφιερώνει μεγάλο μέρος των πόρων της στην έρευνα και την ανάπτυξη (Ε & Α). Η Ε & Α είναι βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Remedica και η προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα αυτό επέτρεψε στην εταιρεία να αναπτύξει νέα προϊόντα που προορίζονται για διάφορες αγορές παγκοσμίως. Τα τελευταία χρόνια, η Remedica διαθέτει περισσότερους πόρους για την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τις επενδυτικές της δραστηριότητες.

Η στρατηγική αυτή οδήγησε σε μια σταδιακή αλλά σταθερή αύξηση του αριθμού των καινοτόμων προϊόντων που παράγει η εταιρεία και που προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει τις καινοτόμες τεχνολογίες που αναπτύσσει σε άλλες εταιρείες ανά το παγκόσμιο μέσω της χορήγησης ειδικών αδειών, στρατηγική που επέτρεψε στη Remedica να διεισδύσει σε νέες αγορές και να διευρύνει την πελατειακή της βάση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ποιότητα των προϊόντων της Remedica ελέγχεται από το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας της εταιρείας που διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους σε όλα τα στάδια παραγωγής ενός φαρμάκου. Το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας χρησιμοποιεί εξειδικευμένα και προηγμένα ηλεκτρονικά εργαλεία παρακολούθησης των διαδικασιών παραγωγής φαρμάκων και επιβάλει αυστηρούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από το στάδιο ταυτοποίησης των εισερχόμενων πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας μέχρι και την παράδοση των τελικών προϊόντων.

Το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας διασφαλίζει ότι τηρούνται οι αρχές που διέπουν τους κανόνες Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής (cGMP), εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται να ακολουθούν τις Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας (SOP) της εταιρείας, διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται ένα σύστημα για την έγκριση προμηθευτών πρώτων υλών, και επιβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία, καθώς και οι χώροι της και ο εξοπλισμός της πληρούν όλες τις προδιαγραφές που βασίζονται στους cGMP και έχουν λάβει τις κατάλληλες εγκρίσεις. Επιπλέον, το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας διεξάγει τον τελικό έλεγχο κάθε παρτίδας προτού δώσει έγκριση για κυκλοφορία των προϊόντων στις διάφορες αγορές.

Η Remedica αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση της να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας με βάση τα διεθνή πρότυπα, θέτοντας σε εφαρμογή το σύστημα ποιότητας που εξασφαλίζουν τα Τμήματα Ελέγχου Ποιότητας και Διασφάλισης Ποιότητας και τις πρακτικές που πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές και αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η μακροπρόθεσμη δέσμευση της εταιρείας επικεντρώνεται στην ποιότητα και τη συμμόρφωση των προϊόντων της στα διεθνή πρότυπα.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Οι εγκαταστάσεις της Remedica στη Λεμεσό περιλαμβάνουν 13 κτίρια συνολικής έκτασης 50.000 m2. Από αυτά, πέντε είναι εγκαταστάσεις παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας που αποτελούνται από το κεντρικό εργοστάσιο που προορίζεται για γενική χρήση, και τέσσερεις επιπλέον εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συγκεκριμένων κατηγοριών φαρμακευτικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, Remedica έχει τα ακόλουθα 5 εργοστάσια:

1. Γενικής χρήσης
2. Παραγώγων πενικιλίνης
3. Κεφαλοσπορινών
4. Συγκεκριμένων ορμονών, και
5. Αντικαρκινικών προϊόντων

Τα πιο πάνω είναι διαθέσιμα σε διάφορες φαρμακοτεχνικές μορφές όπως δισκία, κάψουλες, στοματικά υγρά, γέλες, κρέμες, αλοιφές, σιρόπια κόνεως, τοπικά αερολύματα και υπόθετα.
Όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής της Remedica λειτουργούν σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διεθνή κανονιστικά πρότυπα που διέπουν τους κανόνες Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής (cGMP). Οι εγκαταστάσεις της έχουν ελεγχθεί και έχουν εγκριθεί από τις υγειονομικές αρχές αρκετών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές της Κύπρου, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δανίας, καθώς και της Ρωσσίας, της Αυστραλίας (TGA), της Βραζιλίας (ANVISA), της Ιαπωνίας (PMDA) και πολλών άλλων χωρών.
Οι μεγάλες, σύγχρονες αποθήκες της και τα συστήματα διαχείρισης της έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την ασφαλή αποθήκευση και διανομή των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας των φαρμακευτικών της προϊόντων καθώς και των ημικατεργασμένων και των τελικών της προϊόντων. Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού ελέγχου, η θερμοκρασία και η υγρασία των αποθηκών παρακολουθούνται και ελέγχονται συνεχώς.
Το κτίριο Νο.10, η πιο πρόσφατη κατασκευαστική μονάδα της Remedica, σχεδιάστηκε για την παρασκευή αντικαρκινικών προϊόντων, και αποτελεί το «στολίδι» των εγκαταστάσεων της και μια σημαντική επένδυση για την εταιρεία. Αυτό το υπερσύγχρονο κτίριο στεγάζει τη δική του μονάδα παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης, έρευνας και ανάπτυξης και φυσικά παρέχει βοηθητικούς χώρους και χώρους εξυπηρέτησης.

Η Remedica ανά το παγκόσμιο

Τα φαρμακευτικά προϊόντα της Remedica να διανέμονται σε πέραν των 160+ χωρών παγκοσμίως μέσω ενός επιλεγμένου δικτύου τοπικών αντιπροσώπων. Παρέχει τα απαραίτητα προϊόντα στους επαγγελματίες υγείας για τη θεραπεία εκατομμυρίων ασθενών.