Αναλογιζόμενος τα τελευταία χρόνια, συνειδητοποιώ ότι η Remedica εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπηρετεί τους ίδιους στόχους που οδήγησαν στην επιτυχία της, καθώς κύρια προτεραιότητα της συνεχίζει να είναι η ευημερία των εκατομμύριων ασθενών ανά τον κόσμο που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της. Εκφράζουμε τη δέσμευση μας να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η προώθηση ασφαλών, αποτελεσματικών φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές. Μέσω της συνεργασίας μας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχία μας μπορεί να επέλθει μόνο εάν συνεχίσουμε να διατηρούμε ως κύριο μέλημα μας τη συνεισφορά μας στην κοινωνία και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, πυλώνες που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του οργανισμού μας. Να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά και με περισσότερο ζήλο, προς όφελος των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας, των συνεργατών μας και όλων των άλλων ενδιαφερομένων μερών.

— Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Ομίλου Remedica