ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ: 09 Ιανουαρίου 2019 V02

Αυτή είναι η Πολιτική Διαχείρισης Cookies  της Remedica, η οποία είναι προσβάσιμη από την παρακάτω ιστοσελίδα: https://www.remedica.eu/el/πολιτική-διαχείρισης-cookies

Τι είναι τα cookies;

Όπως συμβαίνει με όλες σχεδόν τις ιστοσελίδες, η ιστοσελίδα της Remedica χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία που μεταφορτώνονται στον υπολογιστή σας, με σκοπό να βελτιώσουν την πλοήγηση σας στο διαδίκτυο. Πιο κάτω αναγράφονται οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies, περιγράφεται ο τρόπος χρήσης και αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους τα αποθηκεύουμε. Επίσης, περιγράφεται και ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies, κάτι που μπορεί ωστόσο να υποβαθμίσει ή να «αλλοιώσει» τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.

Λόγοι χρήσης των cookies

Οι διαφορετικοί λόγοι χρήσης των cookies περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω. Δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επιλογές για την απενεργοποίηση των cookies δεν είναι προκαθορισμένες και ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας και των χαρακτηριστικών της. Συνιστάται η αποδοχή των cookies, σε περιπτώσεις όπου επικρατεί αβεβαιότητα σε σχέση με την χρήση τους καθώς και σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσίας.

Απενεργοποίηση των Cookies

Μπορείτε να αποτρέψετε τη αποθήκευση των cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (ανατρέξτε στο εργαλείο Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης σας). Σημειώστε ότι η απενεργοποίηση των cookies θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα τόσο αυτής όσο και άλλων ιστοσελίδων. Η απενεργοποίηση τους θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της δράσης ορισμένων λειτουργιών και χαρακτηριστικών αυτής της ιστοσελίδας. Επομένως, δεν συνιστάται η απενεργοποίηση των cookies.

Καθορισμός των Cookies

Τα cookies που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία

Η παρούσα ιστοσελίδα προσφέρει υπηρεσίες που επιτρέπουν την συνδρομή στα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία της εταιρείας μας και τα σχετικά cookies χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύσουν την συνδρομή σας και τις ρυθμίσεις λήψης ειδοποιήσεων για συνδρομητές αλλά και χρήστες που δεν έχουν εγγραφεί.

Τα cookies που σχετίζονται με Ηλεκτρονικά Έντυπα

Όταν αποστέλλονται δεδομένα στην Remedica μέσω των ηλεκτρονικών εντύπων που βρίσκονται στην σελίδα επικοινωνίας ή στην σελίδα υποβολής σχολίων, τα cookies ενδέχεται να έχουν ρυθμιστεί ώστε να συγκρατούν τα στοιχεία του χρήστη για μελλοντική επικοινωνία.

Τα cookies τρίτων ενδιαφερόμενων μερών

Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται επίσης cookies που παρέχονται από έμπιστα τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη. Στην παρακάτω ενότητα, περιγράφονται οι λεπτομέρειες για τα cookies που αφορούν τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη και που ενδέχεται να συναντήσετε σε αυτή την ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, ένα εργαλείο το οποίο αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες και αξιόπιστες λύσεις ανάλυσης του διαδικτύου παρέχοντας πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης της ιστοσελίδας που ακολουθούν οι χρήστες και συμβάλλοντας στην κατανόηση των τρόπων βελτίωσης της εμπειρίας τους.

Χρησιμοποιούνται, επίσης, σε αυτή την ιστοσελίδα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης και / ή plugins που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης της επιλογής σας. Για την ομαλή λειτουργία τους, οι ιστοσελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που συμπεριλαμβάνουν το Facebook, το Instagram, το Tweeter και το LinkedIn, ρυθμίζονται έτσι ώστε να δέχονται cookies μέσω της ιστοσελίδας μας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του προφίλ σας στην ιστοσελίδα τους ή για τον εμπλουτισμό των δεδομένων που διατηρούν στα αρχεία τους για διάφορους σκοπούς και που περιγράφονται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους.

Σε γενικές γραμμές, η Remedica χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies:

Προσωπικά δεδομένα

Όταν συμπληρώνετε το έντυπο της σελίδας επικοινωνίας μας, σας ζητούμε να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή για την ταυτοποίηση σας (“Προσωπικά Δεδομένα”). Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

  • Όνομα και επίθετο
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Τηλέφωνο
  • Χρήση δεδομένων

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, και, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αίτησής σας για εργασία. H αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας, ακολουθούμενη από την καταχώρηση από πλευράς σας, τέτοιας φύσεως πληροφοριών, αντιπροσωπεύει την αποδοχή/συγκατάθεσή σας, στην προαναφερόμενη επεξεργασία των δεδομένων σας.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου ή / και στην Πολιτική Διαχείρισης Cookies

Ανά διαστήματα, μπορεί να προβούμε σε αναθεώρηση της Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και/ή Πολιτική Διαχείρισης Cookies της Εταιρείας. Για οποιεσδήποτε αλλαγές, στο περιεχόμενο των προαναφερόμενων Πολιτικών, θα ενημερώνεστε μέσω αναρτήσεως στην παρούσα ιστοσελίδα. Σας συμβουλεύουμε όπως διαβάζετε τις εν λόγω Πολιτικές ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να παραμένετε ενήμεροι για οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενο αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες

Ευελπιστούμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν κείμενο, αποσαφηνίζουν επαρκώς το θέμα αυτό καθώς και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με αυτό. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, συνιστάται η αποδοχή των cookies, σε περιπτώσεις όπου επικρατεί αβεβαιότητα σε σχέση με την αναγκαιότητα τους για να διασφαλιστεί η ομαλή αλληλεπίδραση με τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των πιο κάτω μεθόδων επικοινωνίας:

  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
  • Σε αυτή τη σελίδα στην ιστοσελίδα μας: https://www.remedica.eu
  • Τηλέφωνο: +357 2553000
  • Διεύθυνση:

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων: Αχαρνών, Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού, 3056, Λεμεσός, Κύπρος

Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O.Box: 51706, 3508 Λεμεσός, Κύπρος