Προσφορά για στήριξη του συνδέσμου Europa Uomo Cyprus

H Remedica είναι μια φαρμακοβιομηχανία συνυφασμένη με την υγεία και κάθε ενέργεια της πραγματοποιείται με επίκεντρο τον άνθρωπο για έναν υγιέστερο κόσμο. Γνωρίζοντας ότι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις ασθένειες είναι υψίστης σημασίας μιας κι η πρόληψη σώζει ζωές, η Remedica προέβη σε δωρεά στο σύνδεσμο Europa Uomo Cyprus.

Το σωματείο Europa Uomo Κύπρου φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού αναφορικά με τον καρκίνο του προστάτη.

Ο καρκίνος του προστάτη, είναι μία ασθένεια που ταλαιπωρεί μεγάλο ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού και είναι καθήκον μας ως Remedica να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που γίνεται ως προς την  ενημέρωση και την προστασία του κοινού.