Γενική Ονομασία Εμπορική Ονομασία Φαρμακοτεχνική Μορφή Θεραπευτική Κατηγορία
Αβακαβίρη/Λαμιβουδίνη Kivala Επικαλυµµένα µε
λεπτό υµένιο δισκία 600mg/300mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Ακεταζολαμίδη Acetazolamide Δισκία
250mg
Aντιγλαυκωματικό
σκεύασμα και μυωτικά
Ακυκλοβίρη Cyclovax Δισκία
200mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Ακυκλοβίρη Cyclovax Δισκία
400mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Ακυκλοβίρη Cyclovax Δισκία
800mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Ακυκλοβίρη Cyclovax Κρέμα
5%
Αντιβιοτικά
και χημειοθεραπευτικά για δερματολογική χρήση
Αλβενδαζόλη Zestaval Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 200mg
Ανθελμινθικά
Αλβενδαζόλη Zestaval Μασώμενα
δισκία 400mg
Ανθελμινθικά
Αλλοπουρινόλη Alopron Δισκία
100mg
Σκεύασμα
κατά της ουρικής αρθρίτιδας
Αλλοπουρινόλη Alopron Δισκία
300mg
Σκεύασμα
κατά της ουρικής αρθρίτιδας
Aλπραζολάμη Renax Δισκία
0.5mg
Ψυχοτρόπα
Aλπραζολάμη Renax Δισκία
1mg
Ψυχοτρόπα
Αμιλορίδη Υδροχλωρική Alverix Δισκία
5mg
Διουρητικά
Αμιλορίδη υδροχλωρική & Υδροχλωροθειαζίδη Milorex Δισκία Διουρητικά
Αμιωδαρόνη Υδροχλωρική Cardilor Δισκία
200mg
Αντιαρρυθμικός
παράγοντας
Αμιτριπτυλίνη Υδροχλωρική Amirol Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 10mg
Αντικαταθλιπτικά
Αμιτριπτυλίνη Υδροχλωρική Amirol Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 25mg
Αντικαταθλιπτικά
Αμλοδιπίνη Amlorine Δισκία
5mg
Αποκλειστές
διαύλων ασβεστίου
Αμλοδιπίνη Amlorine Δισκία
10mg
Αποκλειστές
διαύλων ασβεστίου
Αμοδιακίνη Yδροχλωρική Amodiaquine Δισκία
200mg
Ανθελονοσιακά
Αμοξικιλλίνη και Κλαβουλανικό οξύ Clavomid Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 375 mg (Τριϋδρική αμοξικιλλίνη 250mg + Κλαβουλανικό οξύ 125mg)
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Αμοξικιλλίνη και Κλαβουλανικό οξύ Clavomid Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 625 mg (Τριϋδρική αμοξικιλλίνη 500mg + Κλαβουλανικό
οξύ 125mg)
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Αμοξυκιλλίνη τριϋδρική Amoxapen Διασπειρόμενα
δισκία 250mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Αμοξυκιλλίνη τριϋδρική Amoxapen Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 250mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Αμοξυκιλλίνη τριϋδρική Amoxapen Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 500mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Αμοξυκιλλίνη τριϋδρική Amoxapen Καψάκια
250mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Αμοξυκιλλίνη τριϋδρική Amoxapen Καψάκια
500mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Αμοξυκιλλίνη τριϋδρική Amoxapen Κόνις
για πόσιμο εναιώρημα 125mg/5ml
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Αμοξυκιλλίνη τριϋδρική Amoxapen Κόνις
για πόσιμο εναιώρημα 250mg/5ml
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Αμπικιλλίνη Τριϋδρική Penodil Καψάκια
500mg
Αντιβιοτικά
ευρέως φάσματος
Αναστροζόλη Aremed Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 1mg
Αντινεοπλασματικοί
και ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, Ενδοκρινική θεραπεία
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ Aspirem Γαστροανθεκτικά
δισκία 75mg
Αντιθρομβωτικός
παράγοντας
Ατενολόλη Velorin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 25mg
Αποκλειστές
των β αδρενεργικών υποδοχέων
Ατενολόλη Velorin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 50mg
Αποκλειστές
των β αδρενεργικών υποδοχέων
Ατενολόλη Velorin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 100mg
Αποκλειστές
των β αδρενεργικών υποδοχέων
Ατορβαστατίνη Atorstan Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 10mg
Υπολιπιδαιμικοί
παράγοντες
Ατορβαστατίνη Atorstan Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 20mg
Υπολιπιδαιμικοί
παράγοντες
Ατορβαστατίνη Atorstan Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 40mg
Υπολιπιδαιμικοί
παράγοντες
Ατορβαστατίνη Atorstan Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 80mg
Υπολιπιδαιμικοί
παράγοντες
Αζαθειοπρίνη Imuprin Δισκία
50mg
Ανοσοκατασταλτικά
Βακλοφαίνη Colmifen Δισκία
10mg
Μυοχαλαρωτικά
Βεζαφιβράτη Lacromid Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 200mg
Υπολιπιδαιμικοί
παράγοντες
Δισακοδύλη Lax-Tab Γαστροανθεκτικά
δισκία 5mg
Καθαρτικά
Βρωμαζεπάμη Lexilium Δισκία
3mg
Ψυχοτρόπα
Υδροχλωρική Βρωμεξίνη Flecoxin Δισκία
8mg
Σκεύασμα
για βήχα και κρυολογημα
Υδροχλωρική Βρωμεξίνη Flecoxin Πόσιμο
διάλυμα 4mg/5ml
Αποχρεμπτικά,
βλεννολυτικά
Μεθανοσουλφονική Βρωμοκρυπτίνη Brameston Δισκία
2.5mg
Αντιπαρκινσονικά/
Γυναικολογικά
Βουμετανίδη Bumetanide Δισκία
1mg
Διουρητικά
Πενταϋδρικό Γαλακτικό Ασβέστιο Calcium
Lactate
Δισκία
300mg
Συμπληρώματα
μεταλλικών στοχείων
Καπεσιταβίνη Kapetral Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 150 mg
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Καπεσιταβίνη Kapetral Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 500 mg
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Καπτοπρίλη Epsitron Δισκία
25mg
Αντιυπερτασικοί
παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης
Καπτοπρίλη Epsitron Δισκία
50mg
Αντιυπερτασικοί
παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης
Καρβαμαζεπίνη Storilat Δισκία
200mg
Αντιεπιληπτικά
Καρβαμαζεπίνη Storilat
R
Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 400mg
Αντιεπιληπτικά
Καρβιμαζόλη Carbimazole Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 5mg
Αντιθυρεοειδής
παράγοντας
Καρβεδιλόλη Carvidex Δισκία
3.125mg
Αποκλειστές
των β αδρενεργικών υποδοχέων
Καρβεδιλόλη Carvidex Δισκία
6.25mg
Αποκλειστές
των β αδρενεργικών υποδοχέων
Καρβεδιλόλη Carvidex Δισκία
12.5mg
Αποκλειστές
των β αδρενεργικών υποδοχέων
Καρβεδιλόλη Carvidex Δισκία
25mg
Αποκλειστές
των β αδρενεργικών υποδοχέων
Κεφακλόρη Μονοϋδρική Remeclor Καψάκια
250mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Κεφακλόρη Μονοϋδρική Remeclor Καψάκια
500mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Κεφαλεξίνη Μονοϋδρική Felexin Καψάκια
250mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Κεφαλεξίνη Μονοϋδρική Felexin Καψάκια
500mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Κεφαλεξίνη Μονοϋδρική Felexin Κόνις
για πόσιμο εναιώρημα 125mg/5ml
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Κεφαλεξίνη Μονοϋδρική Felexin Κόνις
για πόσιμο εναιώρημα 250mg/5ml
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Διϋδροχλωρική Σετιριζίνη Zirex Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 10mg
Αντιισταμινικά
για συστηματική χορήγηση
Χλωροδιαζεποξείδη & Κλιδίνιο Βρωμιούχο Bralix Επικαλυµµένα
δισκία
Φάρμακο
για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές
Φωσφορική χλωροκίνη Chloroquine
Phosphate
Επικαλυµµένα
δισκία 250mg
Ανθελονοσιακά
Χλωροπρομαζίνη Yδροχλωρική Chlorpromazine Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 25mg
Ψυχοτρόπα
Χλωροπρομαζίνη Yδροχλωρική Chlorpromazine Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 50mg
Ψυχοτρόπα
Χλωροπρομαζίνη Yδροχλωρική Chlorpromazine Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 100mg
Ψυχοτρόπα
Σιμετιδίνη Tenomet Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 400mg
Φάρμακα
για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης
Kινακαλκέτη Cencipral Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 30mg
Αντιπαραθυρεοειδής
παράγοντας
Kινακαλκέτη Cencipral Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 60mg
Αντιπαραθυρεοειδής
παράγοντας
Kινακαλκέτη Cencipral Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 90mg
Αντιπαραθυρεοειδής
παράγοντας
Kινναριζίνη Cinnaron Δισκία
25mg
Σκεύασμα
κατά του ιλίγγου
Kινναριζίνη Cinnaron Καψάκια
75mg
Σκεύασμα
κατά του ιλίγγου
Κιπροφλοξακίνη Zindolin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 250mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Κιπροφλοξακίνη Zindolin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 500mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Σιταλοπράμη Cilodral Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 10mg
Αντικαταθλιπτικά
Σιταλοπράμη Cilodral Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 20mg
Αντικαταθλιπτικά
Σιταλοπράμη Cilodral Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 40mg
Αντικαταθλιπτικά
Κλαριθρομυκίνη Clarem Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 250mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Κλαριθρομυκίνη Clarem Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 500mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Κλομιφαίνη Κιτρική Ova-mit Δισκία
50mg
Αντι-οιστρογόνα
Κλομιπραμίνη υδροχλωρική Clomipramine Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 25mg
Αντικαταθλιπτικά
Kλοναζεπάμη Clonotril Δισκία
0.5mg
Αντιεπιληπτικά
Kλοναζεπάμη Clonotril Δισκία
2mg
Αντιεπιληπτικά
Κλοτριμαζόλη Mycoril Δερματικό
εκνέφωμα, διάλυμα 1%
Αντιμυκητιασικά
για δερματολογική χρήση
Κλοτριμαζόλη Mycoril Κρέμα
1%
Αντιμυκητιασικά
για δερματολογική χρήση
Κλοτριμαζόλη Mycoril Κολπικά
δισκία 100mg
Γυναικολογικά
Αντιφλεγμονώδη και Αντισηπτικά
Κλοτριμαζόλη Mycoril Κολπικά
δισκία 200mg
Γυναικολογικά
Αντιφλεγμονώδη και Αντισηπτικά
Κλοτριμαζόλη Mycoril Κολπικά
δισκία 500mg
Γυναικολογικά
Αντιφλεγμονώδη και Αντισηπτικά
Κλοξακιλλίνη Νατριούχος Cloxacillin Καψάκια
250mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Κλοξακιλλίνη Νατριούχος Cloxacillin Καψάκια
500mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Κλοζαπίνη Clozarem Δισκία
25mg
Ψυχοτρόπα
Κλοζαπίνη Clozarem Δισκία
100mg
Ψυχοτρόπα
Δαρουναβίρη Rezavir Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Δαρουναβίρη Rezavir Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 150mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Δαρουναβίρη Rezavir Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 300mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Δαρουναβίρη Rezavir Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 400mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Δαρουναβίρη Rezavir Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 600mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Δαρουναβίρη Rezavir Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 800mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Δεξαμεθαζόνη Perazone Δισκία
0.5mg
Κορτικοστεροειδή
για συστηματική χρήση
Διαζεπάμη Remedium Δισκία
5mg
Ψυχοτρόπα
Δικλοφαινάκη Διαιθυλαμινούχος Remethan
Gel
Γέλη
1%
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Δικλοφαινάκη Νατριούχος Remethan Γαστροανθεκτικά
δισκία 25mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Δικλοφαινάκη Νατριούχος Remethan Γαστροανθεκτικά
δισκία 50mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Δικλοφαινάκη Νατριούχος Remethan Υπόθετα
100mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Δικλοφαινάκη Νατριούχος Remethan
R
Δισκία
παρατεταμένης αποδέσμευσης 100mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Διλτιαζέμη Υδροχλωρική Denazox Δισκία
60mg
Αποκλειστές
διαύλων ασβεστίου
Διφαινυδραμίνη Υδροχλωρική Belarmin
Expectorant
Σιρόπι
14mg/5ml
Αντιισταμινικά
για συστηματική χορήγηση
Διπυριδαμόλη Perazodin Επικαλυµµένα
δισκία 25mg
Αντιθρομβωτικός
παράγοντας
Διπυριδαμόλη Perazodin Επικαλυµµένα
δισκία 75mg
Αντιθρομβωτικός
παράγοντας
Διπυριδαμόλη Perazodin Επικαλυµµένα
δισκία 100mg
Αντιθρομβωτικός
παράγοντας
Δομπεριδόνη Peptomet Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 10mg
Φάρμακο
για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές
Δοξυκυκλίνη Υδροχλωρική Remycin Καψάκια
100mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Δοξυκυκλίνη Υδροχλωρική Remycin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 100mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Εφαβιρένζη + Εμτρισιταβίνη + Τενοφοβίρη Δισοπροξίλη Trinistem Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Μηλεϊνική Εναλαπρίλη Korandil Δισκία
5mg
Αντιυπερτασικοί
παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης
Μηλεϊνική Εναλαπρίλη Korandil Δισκία
10mg
Αντιυπερτασικοί
παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης
Μηλεϊνική Εναλαπρίλη Korandil Δισκία
20mg
Αντιυπερτασικοί
παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης
Εντεκαβίρη Μονοϋδρική Entevirem Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 0,5mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Εντεκαβίρη Μονοϋδρική Entevirem Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 1mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Ερλοτινίμπη Erlotinib
Remedica
Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 25mg
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Ερλοτινίμπη Erlotinib
Remedica
Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 50mg
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Ερλοτινίμπη Erlotinib
Remedica
Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 100mg
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Ερλοτινίμπη Erlotinib
Remedica
Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 150mg
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Ερυθρομυκίνη Αιθυλσουκυλική Ermyced Κόνις
για πόσιμο εναιώρημα 125mg/5ml
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Ερυθρομυκίνη Αιθυλσουκυλική Ermyced Κόνις
για πόσιμο εναιώρημα 250mg/5ml
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Στεαρική Ερυθρομυκίνη Ermycin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 250mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Στεαρική Ερυθρομυκίνη Ermycin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 500mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Eσομεπραζόλη ως Διυδρικό Μαγνήσιο Nevalan Γαστροανθεκτικά
δισκία 20mg
Φάρμακα
για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης
Eσομεπραζόλη ως Διυδρικό Μαγνήσιο Nevalan Γαστροανθεκτικά
δισκία 40mg
Φάρμακα
για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης
Εξεμεστάνη Exedral Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 25 mg
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Φαμοτιδίνη Famopsin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 20mg
Φάρμακα
για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης
Φαμοτιδίνη Famopsin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 40mg
Φάρμακα
για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης
Σίδηρος Φουμαρικός Ferrous
Fumarate
Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 200mg
Αντιαναιμικό
σκεύασμα
Στοιχειακός σίδηρος /Φυλλικό οξύ Foliron Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία
Αντιαναιμικό
σκεύασμα
Γλυκονικός Σίδηρος Ferrous
Gluconate
Επικαλυµµένα
δισκία 300mg
Αντιαναιμικό
σκεύασμα
Γλυκονικός Σίδηρος Ferrous
Gluconate
Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 300mg
Αντιαναιμικό
σκεύασμα
Φλουκοναζόλη Dilapan Καψάκια
150mg
Αντιμυκητιασικό
για συστηματική χρήση
Φλουοξετίνη Plazeron Καψάκια
20mg
Αντικαταθλιπτικά
Φυλλικό οξύ Folic
Acid
Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 5mg
Αντιαναιμικό
σκεύασμα
Φουροσεμίδη Salurex Δισκία
40mg
Διουρητικά
Φουροσεμίδη Salurex Δισκία
500mg
Διουρητικά
Γκαμπαπετίνη Gabenil Καψάκια
100mg
Αντιεπιληπτικά
Γκαμπαπετίνη Gabenil Καψάκια
300mg
Αντιεπιληπτικά
Γκαμπαπετίνη Gabenil Καψάκια
400mg
Αντιεπιληπτικά
Γεφιτινίμπη Refetib Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 250mg
Γεμφιβροζίλη Lipofor Καψάκια
300mg
Υπολιπιδαιμικοί
παράγοντες
Γεμφιβροζίλη Lipofor Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 600mg
Υπολιπιδαιμικοί
παράγοντες
Γλιβενκλαμίδη Glitisol Δισκία
5mg
Φάρμακα
χρησιμοποιούμενα στον σακχαρώδη διαβήτη
Γλικλαζίδη Glizorem Δισκία
80mg
Φάρμακα
χρησιμοποιούμενα στον σακχαρώδη διαβήτη
Γκριζεοφουλβίνη Griseofulvin Δισκία
125mg
Αντιμυκητιασικά
για συστηματική χρήση
Γκριζεοφουλβίνη Griseofulvin Δισκία
500mg
Αντιμυκητιασικά
για συστηματική χρήση
Αλοπεριδόλη Haloxen Δισκία
5mg
Ψυχοτρόπα
Αλοπεριδόλη Haloxen Δισκία
10mg
Ψυχοτρόπα
Αλοπεριδόλη Haloxen Δισκία
20mg
Ψυχοτρόπα
Υδροχλωρική Υδραλαζίνη Hydralazine Επικαλυµµένα
δισκία 25mg
Αντιυπερτασικά
Υδροχλωρική Υδραλαζίνη Hydralazine Επικαλυµµένα
δισκία 50mg
Αντιυπερτασικά
Υδροχλωροθειαζίδη Hydrochlorothiazide Δισκία
50mg
Διουρητικά
Βουτυλοβρωμιούχο Υοσκίνη Dividol Επικαλυµµένα
δισκία 10mg
Φάρμακο
για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές
Ιβουπροφαίνη Perofen Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 200mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Ιβουπροφαίνη Perofen Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 400mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Ιβουπροφαίνη Perofen Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 600mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Ιβουπροφαίνη Perofen Επικαλυµµένα
δισκία 200mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Ιβουπροφαίνη Perofen Επικαλυµµένα
δισκία 400mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Μεθανοσουλφονική Ιματινίμπη Imarem Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 100mg
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Μεθανοσουλφονική Ιματινίμπη Imarem Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 400mg
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Υδροχλωρική Ιμιπραμίνη Imipramine Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 10mg
Αντικαταθλιπτικά
Υδροχλωρική Ιμιπραμίνη Imipramine Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 25mg
Αντικαταθλιπτικά
Υδροχλωρική Ιμιπραμίνη Imipramine Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 100mg
Αντικαταθλιπτικά
Υδροχλωρική Ιμιπραμίνη Imipramine Επικαλυµµένα
δισκία 25mg
Αντικαταθλιπτικά
Ινδαπαμίδη Frumeron Επικαλυµµένα
δισκία 2.5mg
Αντιυπερτασικά,
διουρητικά
Iνδομεθακίνη Indorem Καψάκια
25mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Iνδομεθακίνη Indorem Υπόθετα
100mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Δινιτρικός ισοσορβίτης Isorem Υπογλώσσια
δισκία 5mg
Αγγειοδιασταλτικά
χρησιμοποιούμενα σε καρδιακές παθήσεις
Δινιτρικός ισοσορβίτης Isorem Δισκία
10mg
Αγγειοδιασταλτικά
χρησιμοποιούμενα σε καρδιακές παθήσεις
Μονονιτρικός ισοσορβίτης Monorem Δισκία
20mg
Αγγειοδιασταλτικά
χρησιμοποιούμενα σε καρδιακές παθήσεις
Μονονιτρικός ισοσορβίτης Monorem
60R
Δισκία
παρατεταμένης αποδέσμευσης 60mg
Αγγειοδιασταλτικά
χρησιμοποιούμενα σε καρδιακές παθήσεις
Υδροχλωρική Ιβαμπραδίνη Bradirem Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 5mg
Αντι-ισχαιμικός
παράγοντας
Υδροχλωρική Ιβαμπραδίνη Bradirem Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 7.5mg
Αντι-ισχαιμικός
παράγοντας
Λεβετιρασετάμη Quetra Πόσιμο
διάλυμα 100mg/1ml
Αντιεπιληπτικά
Λεβετιρασετάμη Quetra Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 250mg
Αντιεπιληπτικά
Λεβετιρασετάμη Quetra Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 500mg
Αντιεπιληπτικά
Λεβετιρασετάμη Quetra Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 750mg
Αντιεπιληπτικά
Λεβετιρασετάμη Quetra Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 1000mg
Αντιεπιληπτικά
Λεβοντόπα και Μονοϋδρική Καρβιντόπα Credanil Δισκία
10/100mg
Αντιπαρκινσονικά
Λεβοντόπα και Μονοϋδρική Καρβιντόπα Credanil Δισκία
25/100mg
Αντιπαρκινσονικά
Λεβοντόπα και Μονοϋδρική Καρβιντόπα Credanil Δισκία
25/250mg
Αντιπαρκινσονικά
Υδροχλωρική Λοπεραμίδη Loperium Καψάκια
2mg
Αντιδιαρροϊκά
Υδροχλωρική Λοπεραμίδη Loperium Δισκία
2mg
Αντιδιαρροϊκά
Λοραταδίνη Remidine Δισκία
10mg
Αντιισταμινικά
για συστηματική χορήγηση
Λοραζεπάμη Lorivan Δισκία
1mg
Ψυχοτρόπα
Λοραζεπάμη Lorivan Δισκία
2mg
Ψυχοτρόπα
Καλιούχος Λοσαρτάνη Losar Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 50mg
Αντιυπερτασικοί
παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης
Καλιούχος Λοσαρτάνη Losar Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 100mg
Αντιυπερτασικοί
παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης
Kαλιούχος Λοσαρτάνη & Υδροχλωροθειαζίδη Losar
Plus
Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 50/12.5mg
Αντιυπερτασικοί
παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης
Kαλιούχος Λοσαρτάνη & Υδροχλωροθειαζίδη Losar
Plus
Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 100/25mg
Αντιυπερτασικοί
παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης
Λοβαστατίνη Lovarem Δισκία
20mg
Υπολιπιδαιμικοί
παράγοντες
Τριπυριτικό Μαγνήσιο & Ένυδρο Οξείδιο του Αλουμινίου Alutril
Forte
Μασώμενα
δισκία
Αντιόξινα
Μαπροτιλίνη Υδροχλωρική Epalon Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 25mg
Αντικαταθλιπτικά
Μαπροτιλίνη Υδροχλωρική Epalon Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 50mg
Αντικαταθλιπτικά
Μεβενδαζόλη Thelmox Μασώμενα
δισκία 100mg
Ανθελμινθικά
Μεβενδαζόλη Thelmox Μασώμενα
δισκία 500mg
Ανθελμινθικά
Μεφαιναμικό οξύ Alfoxan Καψάκια
250mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Μεφαιναμικό οξύ Alfoxan Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 500mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Μεφαιναμικό οξύ Alfoxan Σιρόπι
50mg/5ml
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Μελοξικάμη Melorem Δισκία
7,5mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Μελοξικάμη Melorem Δισκία
15mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Yδροχλωρική Μετφορμίνη Glyformin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 500mg
Φάρμακα
χρησιμοποιούμενα στον σακχαρώδη διαβήτη
Yδροχλωρική Μετφορμίνη Glyformin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 850mg
Φάρμακα
χρησιμοποιούμενα στον σακχαρώδη διαβήτη
Μεθοτρεξάτη Methotrexate Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 2.5mg
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Άνυδρη Μεθυλντόπα Methyldopa Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 250mg
Αντιυπερτασικά
Άνυδρη Μεθυλντόπα Methyldopa Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 500mg
Αντιυπερτασικά
Άνυδρη Υδροχλωρική Μετοκλοπραμίδη Cloperan Δισκία
10mg
Φάρμακο
για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές
Μετοπρολόλη Τρυγική Cardoxone Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 100mg
Αποκλειστές
των β αδρενεργικών υποδοχέων
Μετοπρολόλη Τρυγική Cardoxone
R
Δισκία
παρατεταμένης αποδέσμευσης 200mg
Αποκλειστές
των β αδρενεργικών υποδοχέων
Μετρονιδαζόλη Metronidazole Δισκία
200mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Μετρονιδαζόλη Metronidazole Δισκία
250mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Μιανσερίνη υδροχλωρική Mianserin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 10mg
Αντικαταθλιπτικά
Μιανσερίνη υδροχλωρική Mianserin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 30mg
Αντικαταθλιπτικά
Μιανσερίνη υδροχλωρική Mianserin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 60mg
Αντικαταθλιπτικά
Ναλιδιξικό Οξύ Nalidixic
Acid
Δισκία
500mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Ναπροξένη Priaxen Δισκία
250mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Ναπροξένη Priaxen Δισκία
500mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Νιφεδιπίνη Nifelat
LA
Δισκία
παρατεταμένης αποδέσμευσης 30mg
Αποκλειστές
διαύλων ασβεστίου
Νιφεδιπίνη Nifelat
LA
Δισκία
παρατεταμένης αποδέσμευσης 60mg
Αποκλειστές
διαύλων ασβεστίου
Νιφεδιπίνη Nifelat
R
Δισκία
ελεγχόμενης αποδέσμευσης 20mg
Αποκλειστές
διαύλων ασβεστίου
Νιφεδιπίνη Nifelat Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 10mg
Αποκλειστές
διαύλων ασβεστίου
Νιτραζεπάμη Nitredon Δισκία
5mg
Ψυχοτρόπα
Nοραιθιστερόνη Norethisterone Δισκία
5mg
Ορμόνες
του φύλου και τροποποιητικά με δράση στο γεννητικό σύστημα
Νορφλοξακίνη Trizolin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 400mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Νορτριπτυλίνη Υδροχλωρική Nortriptyline Επικαλυµµένα
δισκία 25mg
Αντικαταθλιπτικά
Νυστατίνη Restatin Επικαλυµµένα
δισκία 500,000 units
Αντιδιαρροϊκά,
αντιφλεγμονώδη
Οφλοξασίνη Cilox Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 200mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Οφλοξασίνη Cilox Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 400mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Oλανζαπίνη Ozapram Δισκία
5mg
Ψυχοτρόπα
Oλανζαπίνη Ozapram Δισκία
10mg
Ψυχοτρόπα
Oλανζαπίνη Ozapram Δισκία
20mg
Ψυχοτρόπα
Ομεπραζόλη Remeprazole Καψάκια
20mg
Φάρμακα
για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης
Υδροχλωρική Ορφεναδρίνη Orfenal Επικαλυµµένα
δισκία 50mg
Αντιπαρκινσονικά
Παρακεταμόλη Paracetamol-Remedica Δισκία
500mg
Αναλγητικό,
Αντιπυρετικό
Παρακεταμόλη Remedol Υπόθετα
125mg
Αναλγητικό,
Αντιπυρετικό
Παρακεταμόλη Remedol Υπόθετα
250mg
Αναλγητικό,
Αντιπυρετικό
Παρακεταμόλη Remedol Υπόθετα
500mg
Αναλγητικό,
Αντιπυρετικό
Παρακεταμόλη Remedol Πόσιμο
εναιώρημα 120mg/5ml
Αναλγητικό,
Αντιπυρετικό
Παρακεταμόλη Remedol Πόσιμο
εναιώρημα 250mg/5ml
Αναλγητικό,
Αντιπυρετικό
Παρακεταμόλη Remedol Δισκία
500mg
Αναλγητικό,
Αντιπυρετικό
Παρακεταμόλη Remedol
FC
Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 500mg
Αναλγητικό,
Αντιπυρετικό
Καλλιούχος Φαινοξυμεθυλoπενικιλλίνη Penopen Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 250mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Καλλιούχος Φαινοξυμεθυλoπενικιλλίνη Penopen Κόνις
για πόσιμο διάλυμα 125mg/5ml
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Καλλιούχος Φαινοξυμεθυλoπενικιλλίνη Penopen Κόνις
για πόσιμο διάλυμα 250mg/5ml
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Καλλιούχος Φαινοξυμεθυλoπενικιλλίνη Penopen Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 800mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Καλλιούχος Φαινοξυμεθυλoπενικιλλίνη Penopen Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 1000mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Πιροξικάμη Roxitan Καψάκια
20mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Μαλεïκό Πιζοτιφένιο Pizogran Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 0,5mg
Αναλγητικό(Σκεύασμα
κατά της ημικρανίας)
Μαλεïκό Πιζοτιφένιο Pizogran Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 1,5mg
Αναλγητικό
(Σκεύασμα κατά της ημικρανίας)
Πραζοσίνη Υδροχλωρική Atodel Δισκία
1mg
Αντιυπερτασικά
Πραζοσίνη Υδροχλωρική Atodel Δισκία
2mg
Αντιυπερτασικά
Πραζοσίνη Υδροχλωρική Atodel Δισκία
5mg
Αντιυπερτασικά
Πρεδνιζολόνη Corotrope Γαστροανθεκτικά
δισκία 2.5mg
Κορτικοστεροειδές
για συστηματική χρήση
Πρεδνιζολόνη Corotrope Δισκία
5mg
Κορτικοστεροειδές
για συστηματική χρήση
Πριμακίνη Φωσφορική Primaquine Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 7.5mg
Ανθελονοσιακό
Προχλωροπεραζίνη Μηλεϊνική Steremal Δισκία
5mg
Ψυχοτρόπα
Υδροχλωρική προμεθαζίνη Promethazine
Hydrochloride
Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 10mg
Αντιισταμινικά
για συστηματική χορήγηση
Υδροχλωρική προμεθαζίνη Promethazine
Hydrochloride
Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 25mg
Αντιισταμινικά
για συστηματική χορήγηση
Προπανθελίνη Βρωμιούχος Propantheline Επικαλυµµένα
δισκία 15mg
Φάρμακο
για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές
Υδροχλωρική Προπρανολόλη Emforal Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 10mg
Αποκλειστές
των β αδρενεργικών υποδοχέων
Υδροχλωρική Προπρανολόλη Emforal Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 40mg
Αποκλειστές
των β αδρενεργικών υποδοχέων
Θειϊκή Κινίνη Quinine
Sulphate
Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 300mg
Ανθελονοσιακό
Ραμιπρίλη Acapril Δισκία
1.25mg
Αντιυπερτασικοί
παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης
Ραμιπρίλη Acapril Δισκία
2.5mg
Αντιυπερτασικοί
παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης
Ραμιπρίλη Acapril Δισκία
5mg
Αντιυπερτασικοί
παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης
Ραμιπρίλη Acapril Δισκία
10mg
Αντιυπερτασικοί
παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης
Υδροχλωρική Ρανιτιδίνη Raniplex Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 150mg
Φάρμακα
για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης
Ρασαγιλίνη Azipron Δισκία
1mg
Αντιπαρκινσονικά
Ριφαμπικίνη Rifaren Καψάκια
150mg
Αντιμυκοβακτηριδιακά
Ριφαμπικίνη Rifaren Καψάκια
300mg
Αντιμυκοβακτηριδιακά
Ριφαμπικίνη & Ισονιαζίδη Refalin Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία
Αντιμυκοβακτηριδιακά
Ρισπεριδόνη Risperidone-Remedica Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 1mg
Ψυχοτρόπα
Ρισπεριδόνη Risperidone-Remedica Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 2mg
Ψυχοτρόπα
Ρισπεριδόνη Risperidone-Remedica Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 3mg
Ψυχοτρόπα
Ρισπεριδόνη Risperidone-Remedica Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 4mg
Ψυχοτρόπα
Ρισπεριδόνη Risperidone-Remedica Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 6mg Ψυχοτρόπα
Θειϊκή Σαλβουταμόλη Salbutamol Δισκία
4mg
Φάρμακα
για τις αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών
Σεννοσίδες Senna Δισκία
7.5mg
Καθαρτικό
Σιμβαστατίνη Zovar Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 10mg
Υπολιπιδαιμικοί
παράγοντες
Σιμβαστατίνη Zovar Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 20mg
Υπολιπιδαιμικοί
παράγοντες
Σιμβαστατίνη Zovar Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 40mg
Υπολιπιδαιμικοί
παράγοντες
Σιμβαστατίνη Zovar Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 80mg
Υπολιπιδαιμικοί
παράγοντες
Σπιρονολακτόνη Spirolon Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 25mg
Διουρητικά
Σπιρονολακτόνη Spirolon Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 100mg
Διουρητικά
Σουλφαδοξίνη & Πυριμεθαμίνη Falcistat Δισκία Ανθελονοσιακό
Σουλπιρίδη Devodil Δισκία
50mg
Ψυχοτρόπα
Σουλπιρίδη Devodil Δισκία
200mg
Ψυχοτρόπα
Σουνιτινίμπη Sutirem Καψάκια
12.5mg
Αναστολέας
τυροσινικής κινάσης
Σουνιτινίμπη Sutirem Καψάκια
25mg
Αναστολέας
τυροσινικής κινάσης
Σουνιτινίμπη Sutirem Καψάκια
37.5mg
Αναστολέας
τυροσινικής κινάσης
Σουνιτινίμπη Sutirem Καψάκια
50mg
Αναστολέας
τυροσινικής κινάσης
Ταμοξιφαίνη (ως Κιτρική) Novofen Δισκία
10mg
Ενδοκρινική
θεραπεία (Aνταγωνιστές ορμονών και συναφείς παράγοντες)
Ταμοξιφαίνη (ως Κιτρική) Novofen Δισκία
20mg
Ενδοκρινική
θεραπεία (Aνταγωνιστές ορμονών και συναφείς παράγοντες)
Τενοφοβίρη Δισοπροξίλη Tenoviral Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 123mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Τενοφοβίρη Δισοπροξίλη Tenoviral Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 163mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Τενοφοβίρη Δισοπροξίλη Tenoviral Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 204mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Τενοφοβίρη Δισοπροξίλη Tenoviral Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία245mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Τενοφοβίρη Δισοπροξίλη + Εμτρισιταβίνη Exatron Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 245mg/200mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Τενοξικάμη Arthrinal Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 20mg
Αντιφλεγμονώδες
και αντιρευματικό προϊόν
Τερβιναφίνη Fungifex Δισκία
250mg
Αντιμυκητιασικά
για δερματολογική χρήση
Tινιδαζόλη Tinirem Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 500mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Τρανεξαμικό οξύ Tranexamic
Acid
Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 500mg
Αντιαιμορραγικά
Υδροχλωρική Τριφθοριοπεραζίνη Trifluoperazine Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 5mg
Ψυχοτρόπα
Τριεξυφαινυδίλη Υδροχλωρική Benzhexol Δισκία
2mg
Αντιπαρκινσονικά
Τριεξυφαινυδίλη Υδροχλωρική Benzhexol Δισκία
5mg
Αντιπαρκινσονικά
Τριμεθοπρίμη &
Σουλφαμεθοξαζόλη
Deprim Δισκία
80/400mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Τριμεθοπρίμη &
Σουλφαμεθοξαζόλη
Deprim Πόσιμο
Εναιώρημα 40/200mg/5ml
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Υδροχλωρική βεραπαμίλη Caveril Επικαλυµµένα
δισκία 40mg
Αποκλειστές
διαύλων ασβεστίου
Υδροχλωρική βεραπαμίλη Caveril Επικαλυµµένα
δισκία 80mg
Αποκλειστές
διαύλων ασβεστίου
WordPress Tables Plugin

*Πληροφορίες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας: Η διαθεσιμότητα των προϊόντων υπόκειται σε περιορισμούς σε χώρες όπου εφαρμόζονταιι διπλώματα ευρεσιτεχνίας που είναι σε ισχύ