Ως φαρμακευτική εταιρεία, η Remedica παράγει φαρμακευτικά προϊόντα που διατίθενται σε ποικίλες θεραπευτικές κατηγορίες. Η Remedica παραχωρεί ευκαιρίες out-licencing για τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία διαθέτει. Προσφέρει ελκυστικές δυνατότητες σε διάφορες εταιρείες ανά το παγκόσμιο σε ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών κατηγοριών. Το διαθέσιμο χαρτοφυλάκιo φαρμακευτικών της προϊόντων είναι εναρμονισμένο με όλα τα ισχύοντα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Remedica θα συνεργαστεί μαζί σάς για την εξεύρεση της πιο αποδοτικής λύσης προσαρμοσμένης στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.

Γενική Ονομασία Φαρμακοτεχνική μορφή Θεραπευτική Κατηγορία
Αβακαβίρη/Λαμιβουδίνη Επικαλυµµένα µε
λεπτό υµένιο δισκία 600mg/300mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Οξική Αμπιρατερόνη Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 250 Mg, 500 Mg
Αντινεοπλασματικοί
και ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες
Αμοξικιλλίνη και Κλαβουλανικό οξύ Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 625 mg (Τριϋδρική αμοξικιλλίνη 500mg + Κλαβουλανικό
οξύ 125mg)
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Αναστροζόλη Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 1mg
Αντινεοπλασματικοί
και ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, Ενδοκρινική θεραπεία
Αταζαναβίρη Καψάκια
100 Mg, 150 Mg, 200 Mg, 300 Mg
Αναστολείς
της πρωτεάσης
Αζαθειοπρίνη Δισκία
50mg
Ανοσοκατασταλτικά
Καπεσιταβίνη Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 150 mg, 500mg
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Καρβαμαζεπίνη Δισκία
200mg
Αντιεπιληπτικά
Καρβαμαζεπίνη Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 400mg
Αντιεπιληπτικά
Καρβιμαζόλη Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 5mg
Αντιθυρεοειδής
παράγοντας
Χλωροδιαζεποξείδη & Κλιδίνιο Βρωμιούχο Επικαλυµµένα
δισκία
Φάρμακο
για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές
Φωσφορική χλωροκίνη Επικαλυµµένα
δισκία 250mg
Ανθελονοσιακά
Kινακαλκέτη Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 30mg, 60mg, 90mg
Αντιπαραθυρεοειδής
παράγοντας
Κιπροφλοξακίνη Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 250 Mg, 500 Mg, 750 Mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Κλαριθρομυκίνη Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 250 Mg, 500 Mg
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Kλοναζεπάμη Δισκία
0.5 Mg, 2 Mg
Αντιεπιληπτικά
Κλοζαπίνη 25
Mg , 100 Mg Δισκία
Ψυχοτρόπα
Δαρουναβίρη Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 75 Mg, 150 Mg, 300 Mg , 400 Mg, 600 Mg, 800 Mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Εφαβιρένζη + Εμτρισιταβίνη + Τενοφοβίρη Δισοπροξίλη 600
Mg/200 Mg/245 Mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Εμτρισιταβίνη + Τενοφοβίρη Δισοπροξίλη Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 245mg/200mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Μηλεϊνική Εναλαπρίλη Δισκία
5 Mg, 10mg, 20mg
Agent
Acting On The Renin-Angiotensin System
Εντεκαβίρη Μονοϋδρική Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 0.5 Mg, 1 Mg
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Ερλοτινίμπη 25
Mg, 50 Mg, 100 Mg, 150 Mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Εξεμεστάνη Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 25 mg
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Στοιχειακός σίδηρος /Φυλλικό οξύ 185
Mg&0.4 Mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία
Αντιαναιμικό
σκεύασμα
Σίδηρος Φουμαρικός Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 200mg
Αντιαναιμικό
σκεύασμα
Γεφιτινίμπη Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 250mg
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Μεθανοσουλφονική Ιματινίμπη 100
Mg, 400 Mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Υδροχλωρική Ιβαμπραδίνη 5
Mg, 7.5 Mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία
Αντι-ισχαιμικός
παράγοντας
Λαπατινίμπη 250
Mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Λεβοντόπα και Μονοϋδρική Καρβιντόπα 250mg/25Mg,
100Mg/25Mg, 100Mg/10Mg Δισκία
Αντιπαρκινσονικά
Yδροχλωρική Μετφορμίνη Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 500 Mg, 800 Mg
Φάρμακα
χρησιμοποιούμενα στον σακχαρώδη διαβήτη
Μεθοτρεξάτη Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 2.5mg
Αντινεοπλασματικός
παράγοντας
Άνυδρη Μεθυλντόπα Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 250mg
Αντιυπερτασικά
Νιφεδιπίνη Δισκία
ελεγχόμενης αποδέσμευσης 20mg
Αποκλειστές
διαύλων ασβεστίου
Νιλοτινίμπη 150
Mg, 200 Mg Σκληρά Καψάκια
Αντινεοπλασματικοί
και ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες
Nοραιθιστερόνη Δισκία
5mg
Ορμόνες
του φύλου και τροποποιητικά με δράση στο γεννητικό σύστημα
Παζοπανίμπη 200
Mg, 400 Mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία
Αντινεοπλασματικοί
και ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες
Καλλιούχος Φαινοξυμεθυλoπενικιλλίνη 800
Mg, 1000 Mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία
Αντιβιοτικά
για συστηματική χορήγηση
Ρασαγιλίνη Δισκία
1mg
Αντιπαρκινσονικά
Ριβαροξαμπάνη Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 2,5 Mg, 10 Mg, 15 Mg, 20 Mg
Αίμα
και αιμοποιητικά όργανα
Σιταγλιπτίνη υδροχλωρική + Μετφορμίνη Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 50 Mg+850 Mg,
50 Mg+1000 Mg
Πεπτική
οδός και μεταβολισμός
Σιταγλιπτίνη υδροχλωρική Επικαλυµµένα
µε λεπτό υµένιο δισκία 25 Mg, 50 Mg, 100 Mg
Πεπτική
οδός και μεταβολισμός
Σοραφενίμπη 200 Mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Αναστολέας
τυροσινικής κινάσης, Αναστολέας αγγειογένεσης
Σπιρονολακτόνη Film-coated
Tablets 25 Mg, 100 Mg
Διουρητικά
Σουνιτινίμπη 12.5
Mg, 25 Mg, 37.5 Mg, 50 Mg Καψάκια
Αναστολέας
τυροσινικής κινάσης
Τενοφοβίρη Δισοπροξίλη 123
Mg, 163 Mg, 204 Mg, 245 Mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία
Αντι-ιικά
συστηματικής χορήγησης
Τερβιναφίνη Δισκία
250mg
Αντιμυκητιασικά
για δερματολογική χρήση
Τικαγρελόρη 60
Mg, 90 Mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία
Αίμα
και αιμοποιητικά όργανα

*Πληροφορίες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας: Η διαθεσιμότητα των προϊόντων υπόκειται σε περιορισμούς σε χώρες όπου εφαρμόζονταιι διπλώματα ευρεσιτεχνίας που είναι σε ισχύ