Δημιουργία Ιδιωτικού Δωματίου Θηλασμού στη Remedica

Η Remedica στηρίζει ενεργά τις νέες μητέρες και το θηλασμό με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ιδιωτικού δωματίου θηλασμού που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του Κτηρίου 1. Οι νέες μητέρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δωμάτιο θηλασμού, λαμβάνοντας τα απαραίτητα προς αυτόν το σκοπό διαλείμματα.