Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Πρακτικής για Φοιτητές

Η Φαρμακοβιομηχανία Remedica ξεκίνησε πρόγραμμα πρακτικής για φοιτητές…


Οικονομική Ενίσχυση του Συνδέσμου Στήριξης ΔΕΠΥ Κύπρου

H Remedica στα πλαίσια του φιλανθρωπικού της έργου, προέβη σε προσφορά…


Χρηματοδότηση του “Remedica Open Access Author Fund”

Η Remedica παρέδωσε χρηματοδότηση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)…


19ο Συνέδριο Ρυθμιστικών και Επιστημονικών Υποθέσεων

Η Remedica συμμετείχε στο 19ο Συνέδριο Ρυθμιστικών και Επιστημονικών Υποθέσεων…


Συνέδριο της IMH με τίτλο «2ο Συνέδριο Φαρμακοποιών και Ιδιοκτητών Φαρμακείων»

Η Remedica χορήγησε και συμμετείχε στο συνέδριο της IMH με τίτλο «Συνέδριο…


Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ τίμησε την Remedica ως διαχρονικό υποστηρικτή της

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο των 10 χρόνων…


Η Remedica βράβευσε τον απόφοιτο με την υψηλότερη βαθμολογία του KES College

Μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς και των προσπαθειών της για…


Χρηματοδότηση του “Remedica Open Access Author Fund”

Η Remedica παρέδωσε τη δεύτερη δόση της χρηματοδότησης του Ταμείου του…


Συνέδριο της IMH με τίτλο «Συνέδριο Φαρμακοποιών και Ιδιοκτητών Φαρμακείων»

Η Remedica χορήγησε και συμμετείχε στο συνέδριο της IMH με τίτλο «Συνέδριο…


Η Remedica συμμετείχε σε ημερίδα του Προγράμματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η Remedica συμμετείχε σε ημερίδα του Προγράμματος Φαρμακευτικής του…