Η Remedica παρέδωσε μεγάλο αριθμό πλαστικών πωμάτων στον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου

Μεγάλο αριθμό πλαστικών πωμάτων (142,700 πώματα) παρέδωσε στις 8 Νοεμβρίου 2019 η Remedica στον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής της δράσης. Ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 από μια ομάδα ρευματοπαθών, με κύριο σκοπό την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που πάσχουν από τις διάφορες μορφές ρευματοπαθειών στη χώρα. Τα πώματα μετά την ανακύκλωσή τους συμβάλουν στην οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων του Συνδέσμου και συγκεκριμένα στην αγορά βοηθημάτων αυτοεξυπηρέτησης για τους ρευματοπαθείς συνανθρώπους μας. Πολλοί ρευματοπάθείς αντιμετωπίζουν σοβαρές αναπηρίες. Τα εργαλεία που αγοράζονται, βοηθούν τους ασθενείς να αυτοεξυπηρετηθούν και να κάνουν δυνατές τις απλές καθημερινές ανάγκες τους, που πολλές φορές αποτελούν και το μεγαλύτερο εμπόδιο στην κοινωνική τους ενσωμάτωση. Επίσης, η συλλογή των πωμάτων συμβάλει και στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ανακύκλωσης.