Οικονομική συνεισφορά της Remedica για την αγορά εξωτερικών μουσικών οργάνων για τον Αισθητηριακό Κήπο του Ειδικού Σχολείου «Απόστολος Λουκάς» στη Λεμεσό.

Η Remedica, στο πλαίσιο της εταιρικής της κοινωνικής ευθύνης, υποστηρίζει και πάλι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, μέσω της προσφοράς χορηγίας που θα συμβάλει στη δημιουργία ενός Αισθητηριακού Κήπου στο Ειδικό Σχολείο «Απόστολος Λουκάς».

Συγκεκριμένα, η χορηγία της Remedica θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά εξωτερικών μουσικών οργάνων για το Sensory Garden που δημιουργήθηκε στο σχολείο με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην καλλιέργεια βοτάνων, την αφύπνιση των αισθήσεών τους, την ενεργοποίηση και τη χαλάρωση τους μέσω του περπατήματος στο χώρο και την παροχή θεραπειών όπως ως μουσικοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, εργασιακή θεραπεία και λογοθεραπεία σε αυτόν τον υπαίθριο χώρο.

Το Ειδικό Σχολείο «Απόστολος Λουκάς» λειτουργεί από το 1966 με σκοπό την παροχή εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης και θεραπείας σε παιδιά με ειδικές ανάγκες στην πόλη και την επαρχία της Λεμεσού. Στεγάζεται στο τρέχον σχολικό κτίριο από το 1980, το οποίο έχει πολλές ελλείψεις εξοπλισμού και κτιρίου σε σχέση με τις αυξανόμενες ανάγκες. Σήμερα φιλοξενεί 81 μαθητές, ηλικίας 5-21 ετών.