Δραστηριότητα καθαρισμού παραλίας στον Πρωταρά

Ως μέρος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) της Remedica και της προσπάθειάς της να ενθαρρύνει φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, ομάδα από το Τμήμα Μηχανικής και Έργων της Remedica συγκεντρώθηκε στον Πρωταρά με σκοπό τον καθαρισμό παραλιών και την απομάκρυνση πλαστικών και άλλων απορριμμάτων από τοπικές παραλίες.

Τα πλαστικά απόβλητα είναι ένα από τα ζητήματα που προβληματίζουν τόσο τους ειδικούς όσο και τις τοπικές κοινότητες ανά το παγκόσμιο. Μέσω πρωτοβουλιών καθαρισμού των παραλιών και άλλων δραστηριοτήτων, η Remedica στοχεύει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων και την ανακύκλωση. Αυτό είναι μέρος του ευρύτερου οράματος της Remedica για την επίτευξη ενός μέλλοντος χωρίς απορρίμματα στις παραλίες.