Καθαρισμός παραλίας από Remedica

Το περιβάλλον αποτελεί τον ένα από τους τέσσερις πυλώνες γύρω από τους οποίους η Remedica αναπτύσσει δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ο καθαρισμός παραλιών δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη φετινή ατζέντα των δραστηριοτήτων της.

Η μόλυνση του περιβάλλοντος αποτελεί μια μεγάλη πληγή για τον πλανήτη μας, η οποία για να επουλωθεί απαιτείται συλλογική προσπάθεια αλλά και προσωπική απόφαση από τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά να σέβεται και να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον από πράξεις όπως είναι η ρύπανση.

Έτσι, ξεκινώντας από την παραλιακή περιοχή Παρεκκλησιάς, η ομάδα εθελοντών της Remedica έχει θέσει ως στόχο όχι μόνο να αφήσει πίσω της καθαρές παραλίες, αλλά και να στείλει το μήνυμα ότι η ανθρώπινη υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το καθαρό και υγιές περιβάλλον.

Η Remedica είναι μια κορυφαία φαρμακευτική βιομηχανία με έδρα την Κύπρο, με παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες. Ιδρύθηκε το 1980 και σήμερα ειδικεύεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία υψηλής ποιότητας, ασφαλών και αποτελεσματικών γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση. Σήμερα το χαρτοφυλάκιό της αποτελείται από περισσότερα από 350 φαρμακευτικά προϊόντα.