Οικονομική στήριξη στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης

Στο πνεύμα της υποστήριξης των συνανθρώπων μας, η Remedica παρείχε οικονομική στήριξη στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης έτσι ώστε να συνεχίσει το έργο του.
Βασικός σκοπός του συνδέσμου είναι να βοηθήσει και να στηρίξει τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση καθώς και τις οικογένειες τους που βαδίζουν μαζί τους σ’ αυτή τη δύσκολη διαδρομή μέσω της παροχής υπηρεσιών και προγραμμάτων.
Το χρηματικό ποσό παραδόθηκε την 1η Μάρτιου στις εγκαταστάσεις του συνδέσμου για συνδρομή στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του. Ο κ Σάββας Χριστοδούλου, Πρόεδρος του Συνδέσμου ευχαρίστησε τη Remedica για την ευγενική αυτή χορηγία.
Με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, η Remedica ως μια ανθρωποκεντρική εταιρεία υποστηρίζει τέτοιου είδους ενέργειες, προκειμένου να συμβάλλει με τις δικές της δυνάμεις στην ενίσχυση του έργου του συνδέσμου.