Δωρεά προστατευτικού εξοπλισμού από την Remedica στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας

Στο πλαίσιο του γενναιόδωρου φιλανθρωπικού της έργου και της προώθησης ενεργειών που έχουν στόχο να αναδείξουν την αποδοχή και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, η Remedica δώρισε στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας επαρκή αριθμό προστατευτικού εξοπλισμού για την λειτουργία του σχολείου.

Το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας είναι ένα Δημόσιο Σχολείο που εργάζεται συλλογικά με σκοπό την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, προωθώντας τη σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων τους, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και αναγκών του κάθε ατόμου, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση του ως προς την ευημερία και την ποιότητα ζωής, την αυτονόμηση και την ανεξαρτητοποίηση, και την κοινωνική ένταξη.

Το σχολείο ευχαρίστησε την Remedica και τον Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου, Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της εταιρείας για την ευγενική αυτή χειρονομία.