Χρηματοδότηση του “Remedica Open Access Author Fund”

Η Remedica παρέδωσε χρηματοδότηση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) για το “Remedica Open Access Author Fund.” Η χρηματοδότηση δόθηκε από τον Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου, Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Remedica. Το “Remedica Open Access Author Fund” αποτελεί μια πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ ως αποκορύφωμα των δράσεων της με σκοπό την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης και τη στήριξη των ακαδημαϊκών και ερευνητών στη δημοσίευση της έρευνας τους σε ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία ανοικτής πρόσβασης για τα οποία τα έξοδα δημοσίευσης επωμίζεται ο συγγραφέας. Η Ανοικτή Πρόσβαση είναι η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το διατιθέμενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς.