Οικονομική εισφορά στο Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων

Η Remedica στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, προέβη σε οικονομική ενίσχυση στο Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του. Η Remedica είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν στην κοινωνική ευημερία των ηλικιωμένων και θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την περαιτέρω αναβάθμιση και ενίσχυση του κοινωνικού έργου του κέντρου.