Έμπρακτη Στήριξη του Ιδρύματος «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» μέσω Πώλησης Συλλεκτικών Γουριών

Μέσω της πώλησης συλλεκτικών γουριών στην Υποδοχή της εταιρείας, η Remedica στήριξε έμπρακτα το ιερό έργο της Θερμοκοιτίδας Αγάπης. Τα συλλεκτικά βραχιολάκια έχουν σκοπό τη στήριξη των δραστηριοτήτων του εν λόγω οργανισμού. Κύριοι στόχοι του Ιδρύματος «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» είναι τόσο η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την προωρότητα και τις άλλες αιτίες που επιβάλλουν τη νοσηλεία ενός νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, όσο και η στήριξη των νεογνών, των γονέων τους και του προσωπικού́ της.

Οι υπάλληλοι της Remedica συγκέντρωσαν μεγάλο ποσό από την αγορά συλλεκτικών γουριών «ελπίδας» και η οικονομική συνεισφορά έγινε εκ μέρους της εταιρείας από τον κ Άντρο Γιασεμή, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Remedica.