2017

    • Έχουν εγκριθεί από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου τα ακόλουθα προϊόντα: Nevalan®, για διαταραχές που σχετίζονται με το οξύ, Entevirem® και Bradirem®, αντιικά για συστηματική χρήση, και Bradirem®, για καρδιακή θεραπεία.
    • Η Remedica εξελέγη ως η καλύτερη εταιρεία του Ομίλου Ascendis Health.