2018

  • Συμπερίληψη στον Κατάλογο Χρηματιστηρίου του Λονδίνου “London Stock Exchange List of “1000 Companies to Inspire Europe”
  • Cyprus Award for Exports of Industrial Products 2018
  • National Winner στα “European Business Awards 2018”
  • Το Entevirem® (Entecavir) έχει εγκριθεί από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου και εκκρεμούν ακόμα περισσότερες εγγραφές.
  • Το Rezavir® (Darunavir) έλαβε την πρώτη του έγκρισή από την Υπηρεσία Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου.
  • Το Trinistem® (Efavirenz 600mg, Emtricitabine 200mg, Tenofovir Disoproxil Succinate 245mg) έλαβε την πρώτη του έγκριση.
  • Το Refetib® (Gefetinib, 250mg, Film-Coated Tablets) έλαβε την πρώτη του έγκριση.
  • Το Penopen® (Phenoxymethylpenicillin Potassium,1000mg, Film-Coated Tablets), και το Penopen® (Phenoxymethylpenicillin Potassium, 800mg, Film-Coated Tablets) έλαβαν την πρώτη έγκρισή τους.